تجارت مطمئن و بدون واسطه با معتبرترین واحد های تولیدی و بازرگانی در ایران

تعداد خریداران

0

تعداد تولیدکنندگان

0

تعداد

خریداران

0

تعداد

تولیدکنندگان

0

تولیدی ها و بازرگانی هایی که افتخار همکاری با آنها را داریم:

تجارت مطمئن را با داسکو تجربه کنید

عودت کامل وجه پرداخت شده تا ۷۲ ساعت

گارانتی های متنوع محصولات

اتصال به شبکه جهانی تجارت

پردازش محموله توسط لجستیک داسکو

پشتیبانی ۲۴ساعته توسط متخصصین داسکو

تجارت مطمئن را با داسکو تجربه کنید

عودت کامل وجه پرداخت شده تا ۷۲ ساعت

گارانتی های متنوع محصولات

اتصال به شبکه جهانی تجارت

پردازش محموله توسط لجستیک داسکو

پشتیبانی ۲۴ساعته توسط متخصصین داسکو

آدرس (دفتر مرکزی):
تهران-شهرقدس-خیابان امام زاده – خیابان گلبرگ جنوبی پلاک 68
کد پستی: 3754139317
شماره تلفن های داخلی:
021-46888070